Hvad kan vi hjælpe med?

Omsorgscentret Kærbo

Vi er mere end 150 medarbejdere, der dagligt gør vores til at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, så Kærbo er et rart sted at være for alle.

Omsorgscentret Kærbo består af:

  • 76 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 10-12 beboere i hvert

  • 40 ældreboliger

  • 8 døgnboliger (akut, aflastning og genoptræning)

  • Daghjem med 17 visiterede pladser

  • Aktivitetscenter med 100-150 pladser

  • Centralkøkken med madudbringning og café

  • Træningscenter

Ledige stillinger på Kærbo

Omsorgscentret Kærbo – DØGN søger primærsygeplejerske 30 timer ugentlig i dagvagt uden weekendvagt.
 
2-3 helligdage pr. år må påregnes. 
 
Stillingen er ledig pr. 1. maj  2019 eller efter aftale.
 
Vores sygeplejerske har valgt at gå i aftenvagt på døgn, og derfor søger vi en ny kollega til dagvagt. 
 
Døgnafdelingen har 8 pladser, der anvendes til rehabilitering, akutpladser, hospicelignende pladser og aflastningspladser. 
 
Dine opgaver vil være:
Deltage i plejen, have fokus på komplekse borgere, bidrage til at udvikle og sikre kvaliteten hos den enkelte borger og øge fagligheden hos dine kollegaer. 
At varetage de sygeplejefaglige opgaver på døgn i samarbejde med det øvrige personale. 
 
Kvalifikationer:
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra lignende stilling, men ikke noget krav. 
 
Ligeledes ønsker vi en anerkendende kommunikations- og formidlingsevne, samt at du har let ved at se muligheder og tage ansvar. Hjertet og humoren må gerne være med i arbejdet. 
Vi er: 
- En arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har stor indflydelse og ansvar i det daglige arbejde.
- Vi prioriterer og understøtter høj faglighed og tilbyder kurser, temadage og tværfaglig sparring.
- Vi har en imødekommende tilgang og kan bidrage til et rart og nærværende arbejdsmiljø.
- Vi har fokus på arbejdsglæde, trivsel og omsorg for hinanden.
 
Vi arbejder ud fra værdierne værdighed, ligeværdighed, indlevelsesevne, gensidig respekt, loyalitet og sund fornuft.
Omsorgscentret har 76 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer, 40 ældreboliger og 8 døgnpladser. Vi har et centralkøkken, cafe og madservice. Et daghjem med 17 visiterede pladser og aktivitetscenter med plads til 125 borgere på Kærbo og et center på Egely for borgere med anden etnisk baggrund.
 
Vi ansætter i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om ny løn.
 
Ishøj Kommune yder et fastholdelsestillæg, der er forhandlet hjem lokalt.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Bente Bak Svensson 43 47 96 23 eller centersygeplejerske Tanja Petersen 43 57 96 11. 
 
Ansøgningsfrist er torsdag 28.03.2019 kl. 23.59. 
 
Samtaler afholdes mandag 01.04-2019. 
 
 

 

 

 

 

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 18. marts 2019