Hvad kan vi hjælpe med?

Omsorgscentret Kærbo og Plejecenter Torsbo

Vi er mere end 150 medarbejdere, der dagligt gør vores til at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, så Kærbo er et rart sted at være for alle.

En medarbejder i Blok C på Omsorgscentret Kærbo er konstateret smittet med Covid-19. Derfor lukker Blok C for besøg fra 21. oktober og foreløbigt indtil den 26. oktober 2020

21. oktober 2020

Medarbejderen, som er smittet med Covid-19, har primært været i Blok C. Derfor er det kun Blok C, som lukker for besøgende. 

For at begrænse risikoen for smittespredning til andre afdelinger er Kærbo blevet zoneopdelt med Bloc C i en særskilt zone. Ud fra et forsigtighedsprincip har Kærbo i øvrigt isoleret og tester enkelte beboere i Blok 4 og på flekspladserne. 

Ishøj Kommune har iværksat sine retningslinjer ved coronasmitte. Det betyder blandt andet, at alle beslutninger træffes i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

De beboere, som medarbejderen har været i tæt kontakt med, sættes i isolation. Kommunen er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om testning af beboerne. Beboere kan, indtil testsvar foreligger, ikke deltage i aktiviteter.

Der er foretaget smitteopsporing af de medarbejdere, der har været i tæt kontakt med den smittede medarbejder. Disse er orienteret og bliver testet.

 

Plejecenter Kærbo åbner igen for besøgende udefra

(Opdateret 29-09-2020)

Efter knap en uges nedlukning åbner Kærbo igen for besøg fra én nærmeste pårørende.
Plejecentret blev ellers lukket for besøg udefra i sidste uge, efter at en medarbejder blev testet positiv for Covid-19 onsdag den 23. september.
Nedlukningen skete efter anbefaling fra Styrelsen for patientsikkerhed og fandt sted, mens alle beboere og alt plejepersonalet blev testet. Alle resultater af testene er nu modtaget og viser, at alt plejepersonale og beboere er fri for smitte.

Vi er derfor glade for, igen at kunne byde jer velkommen under gældende retningslinjer!

Læs gældende retningslinjer nedenfor.

 

Kære besøgende til Kærbo eller Torsbo (Opdateret 30/09-2020)

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud til Ishøj og 16 andre kommuner om at indføre midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem mv.

Påbuddet træder i kraft den 11. september 2020 og gælder foreløbigt indtil 1. november 2020. 

Det gælder besøgenes adgang til Kærbo og Torsbo, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus.

Beboere på Torsbo og Kærbo har med de nye restriktioner kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg:

 • besøg skal som udgangspunkt foregå på udendørs arealer, på Plejehjemmets matrikel
 • besøg indendørs i borgerens bolig, kan ske af én og samme nærmeste pårørende, efter aftale med ledelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i den seneste tid er konstateret forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet.

På Kærbo og Torsbo følges ovenstående påbud.

 

Der gælder følgende retningslinjer for besøg:

 • En beboer må have besøg af én og samme nærmeste pårørende i egen bolig (der skal anvendes mundbind ved gennemgang) og op til 2 besøgende ved udendørs besøg.
 • For at mindske smitterisiko, anbefales det at besøget foregår udendørs (for små gåture se nedenfor)
 • Beboer eller besøgende må IKKE have symptomer på covid-19 eller anden smitsom sygdom
 • Besøg af nærmeste pårørende skal aftales på forhånd og ved ankomst kontaktes afdelingen, som henter den besøgende ved døren. 
 • Alle besøg kan foregå alle ugens hverdage i tidsrummet mellem kl. 10 – 20. I weekender mellem 11 – 20. Dog altid lukket ml. kl. 12-13 og kl. 17.30-18.30 pga. frokost og aftensmad. 
 • Det er ikke muligt at benytte plejecentrets toiletforhold i forbindelse med besøg
 • Når du kommer på besøg anbefaler vi, at du tager et mundbind på, hvis du skal helt tæt på den du skal besøge, fx hvis du skal holde i hånd eller hjælpe med at gå.
 • Besøg skal foregå efter Sundhedsstyrelsens anvisninger:
  • Der skal holdes to meters afstand
  • Der skal sprittes/vaskes hænder før og efter besøg
  • Fysisk kontakt i form af kram og håndtryk skal undgås
  • Berøring af kontaktflader skal så vidt muligt undgås
  • Nys og hoste skal ske i ærmet
  • Kontaktflader skal sprittes af efter besøg

Små gåture:

Ønsker besøgende at gå en tur med sin pårørende, skal det ske efter følgende retningslinjer:

 • Man kan gå en tur inden for området og på matriklen
 • Personalet skal informeres om, at man vælger at gå en tur i området
 • Besøgende skal bære mundbind og handsker under turen (kan udleveres af personalet)
 • Hvis beboeren er kørestolsbruger, skal håndtag sprittes af før og efter turen

Vi anbefaler, at man læser og følger de vejledninger og pjecer, der er lagt frem, så vi er fælles om at passe på personer i øget risiko.

Vi håber på jeres forståelse, og at I på denne måde vil være med til at passe på vores sårbare borgere

 

Kontaktoplysninger:

Blok A: Stuen: 43 57 96 21

Fleksible omsorgspladser: 1. sal: 43 57 96 22 og 2. sal: 43 57 96 25

Blok B: 1. sal: 43 57 96 01 og 2. sal: 43 57 96 02

Blok C: Stuen: 43 57 96 41 og 2. sal: 43 57 96 43

Blok 4: 1. sal: 43 57 96 40

For yderligere information kontakt plejecenterleder Lene Bonde Stürup på 40 10 80 59

 

Omsorgscentret Kærbo består af:

 • 74 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 9-12 beboere i hvert

 • 30 ældreboliger

 • 19 flexible omsorgspladser (aflastning og genoptræning)

 • Daghjem med 15 visiterede pladser

 • Aktivitetscenter med 100-150 pladser

 • Centralkøkken med madudbringning og café

 • Træningscenter

 • Fodpleje Kærbo v/ Line Sejr og Tina Jørgensen

 • Frisør Kærbo v/ Vini Christensen

 • OBS! Information om ny organisering af ledelsen på Kærbo og Torsbo pr. 1. juni 2020 findes under "Om Kærbo"

Ledige stillinger på Kærbo

Kontakt

Omsorgscentret Kærbo

Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj

kaerbo-torsbo@ishoj.dk

Tlf. 43579600

Senest opdateret 22. oktober 2020